• welcome

  welcome

  Scientologi - f?rb?ttrar tillst?nd i livet

  Scientologi ?r en till?mpad religi?s filosofi som baserar sig p? att m?nniskan i grunden ?r god. Den erbjuder v?l fungerande, praktiska verktyg och metoder som vem som helst kan till?gna sig f?r att bli mer kapabel, framg?ngsrik och lyckligare som individ, och f?rb?ttra tillst?nd i sin omgivning f?r sig sj?lv och andra m?nniskor.

  ................................................................................................

  G?r ett personlighetstest!       GRATIS 

  M? bra och njut mer av livet. Scientologi-kyrkan erbjuder dig att g?ra ett personlighetstest och f? en utv?rdering av testet utan n?gon kostnad eller f?rpliktelse.

  L?s?mer...

  Videokanalen         NYHET! 

  H?r finner du ett 80-tal olika videoinslag om allt som r?r religionen Scientologi och alla de samh?llsf?rb?ttrande aktiviteter som scientologer engagerar sig i.

  Se filmer?h?r...

  Vad ?r Scientologi?

  Scientologi ?r en till?mpad religi?s filosofi som erbjuder verktyg och metoder f?r att hj?lpa dig finna dina egna svar p? livets fr?gor - dina egna sanningar om ditt liv och dig sj?lv.

  L?s?mer...

  Introduktion till Scientologi

  Verkliga l?sningar fungerar. De leder n?gonstans. Du kan anv?nda dem. Detta ?r Scientologi. Om du vill leva ett b?ttre liv, och har letat efter en jordn?ra, praktisk v?g att uppn? detta, s? har du h?r hittat vad du s?ker.

  L?s?mer...

  B?cker om Scientologi

  L. Ron Hubbard ?r en av v?rldens absolut mest uppskattade och l?sta f?rfattare. Han ?gnade ett helt liv ?t utforskandet av m?nniskans sinne, v?r andliga natur - hur man ?kar sin personliga f?rm?ga, lever ett framg?nsrikare, lyckligare liv och uppn?r st?rre andlig frihet.

  L?s?mer...

  Artiklar av L. Ron Hubbard

  H?r finner du ett antal intressanta artiklar av L. Ron Hubbard - om hans egen livserfarenhet, hans filosofi och visioner, om depression, h?lsa och lycka i livet, om personlig integritet, Scientologins m?l och mycket mer.

  L?s?mer...

  Dianetik - Hur tanken p?verkar kroppen

  Dianetik ?r den del av Scientologin som handlar om m?nniskans sinne. Om du n?gonsin k?nt att det fanns n?gonting som h?ll dig tillbaka i livet, som f?rst?rde dina planer och stoppade dig fr?n att vara den du ville vara, s? hade du helt r?tt...

  L?s?mer...

  Scientologi - f?rb?ttrar tillst?nd i livet
 • ? HEM
  VIDEOKANAL NYHET!
  ? PERSONLIGHETSTEST
  ? DIANETIK
  .....................................

  L?s mer om
  L. Ron Hubbard H?R
  .....................................

  Hitta din n?rmsta
  Scientologi-kyrka

  H?R

  .....................................

  .....................................

  Church of Scientology International

  亚洲第一二页精品

  Scientologi - f?rb?ttrar tillst?nd i livet
 • welcome

  Scientologi-Kyrkan i Sverige och v?rlden
  Bes?k externa l?nkar till olika grupper som arbetar med L. Ron Hubbards teknologi
  .....................................


  Applied Scholastics Sverige
  .....................................


  KMR - Kommittén f?r m?nskliga r?ttigheter
  .....................................


  Narconon Sverige
  .....................................


  Volunteer Ministers
  .....................................


  WISE World Institute of Scientology Enterprices

  亚洲第一二页精品

  welcome

  Scientologi - f?rb?ttrar tillst?nd i livet
 • Copyright ? 2005-2021 Scientologi-kyrkan i Sverige. Alla r?ttigheter f?rbeh?llna. Ett tacksamt erk?nnande riktas till L. Ron Hubbard Library f?r till?telse att ?terge valda delar av L. Ron Hubbards upphovsr?ttsskyddade verk och fotografier. Ingen del av inneh?llet i dessa Internetsidor f?r ?terges utan copyrightinnehavarens till?telse. Scientologi?, Dianetik?, Hubbard?, Celebrity Center, E-Meter, Flag Land Base, Freewinds, L. Ron Hubbard-signaturen, Purification, Purification Rundown, The Bridge, Life Improvement, Scientologi-symbolen och Scientologi-korset ?r varu- och servicem?rken som innehas av och anv?nds med tillst?nd fr?n Religious Technology Center. Scientolog ?r ett kollektivt medlemskapsm?rke som betecknar medlemmar av de sammanslutna kyrkorna och missionerna inom Scientologin. ABLE, Applied Scholastics, Narconon och Criminon ?r varum?rken som ?gs av ABLE och anv?nds med deras till?telse. NEW ERA ?r ett registrerat varu- och servicem?rke som ?gs av NEW ERA Publications International.

  亚洲第一二页精品

  亚洲第一二页精品

  HoME޵һҳƷ